Plini Sunhead Asia Tour – Live in Hong Kong

$320.00

Description

27 Feb 2019 (WED) | 8pm
Plini Sunhead Asia Tour – Live in Hong Kong

Venue: TTN (This Town Needs) – 1F, Commercial Accommodation, Ocean One, 6 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon, Hong Kong (map)

Bands: Plini (Aus)、Behind The Stonewall (Opening Act)

Ticketing: Advance HKD320 | Walk-in HKD420


「睡房音樂人」— 一個以前帶有貶意嘅稱呼,去到現在帶起咗唔知幾多個炙手可熱嘅artist。

以前總係有個印象,結他heroes就係好似Slash咁長髮飄逸、咬住枝煙喺台上灑汗亮技。但時代確實地同我地講,新一代嘅前衛結他手儘管還有搖滾外觀,佢地必然多幾分知性。

從浩翰嘅音樂宇宙裡萃取根本、打破結構、重新詮釋,創造出新銳嘅Riff和曲式,時而鑽入複雜嘅Polyrhythm領域,時而反樸歸真用大節拍同合唱團效果帶俾人暖意,以上就係Plini連Steve Vai都讚譽不絕嘅獨有魅力。

Facebook Event Page